l

Ut wisi enim ad minim veniam, quis laore nostrud exerci tation ulm hedi corper turet suscipit lobortis nisl ut

Recent Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

Image Alt

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie

Samen kijken naar wat er wél kan!

Wereldwijd krijgen steeds meer mensen te maken met neurologische aandoeningen. Neurologische aandoeningen beslaan alle aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Voor sommige aandoeningen word de persoon langere tijd opgenomen in het ziekenhuis en/of in een revalidatiecentrum. Als u na deze periode weer naar huis mag leert de ervaring dat u vaak niet “klaar” bent met revalideren. Ook als u niet heeft gerevalideerd in een revalidatiecentrum en nog restklachten heeft kan het zinvol zijn om naar de fysiotherapeut te gaan. Daar is fysiotherapie bij u in de buurt, of in uw thuissituatie bij uitstek geschikt voor. Op deze manier kunnen de voor u betekenisvolle handelingen in de thuissituatie worden getraind. Om hieraan te werken en om te kijken wat er wél kan, kan verder revalideren bij Praktijk DEEN. uitkomst bieden. Op deze manier zal in samenspraak met jou een behandelplan op maat worden gemaakt om de beperkingen waar mogelijk tot een minimum te reduceren.

Een neurologische aandoening kan ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt en zijn familie op het dagelijks functioneren. Vaak uiten deze klachten zich in motorische problemen zoals een verminderde balans, moeilijker kunnen lopen of een verminderde arm/ hand functie. Ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, verminderde inspanningstolerantie of verminderde kracht. Vaak beperkt de aandoening zich niet tot één domein van het functioneren maar komen er verschillende functiestoornissen bij kijken. Hierom is vaak een multi- of interdisciplinaire aanpak essentieel. Om uw behandeling zo goed mogelijk af te kunnen stemmen hebben we intensief contact met onder andere logopedisten, ergotherapeuten, revalidatieartsen, neurologen, neurologie verpleegkundigen en psychologen. De kennis van deze therapeuten wordt continu up to date gehouden door middel van bijscholingen en het bijwonen van congressen.

Lucas heeft veel ervaring met het revalideren in de eerste lijn van neurologische aandoeningen. Tevens werken wij samen met met revalidatiecentra zoals Reade, het Daan Theeuwes Centrum, het Rijnlands Revalidatie Centrum en Heliomare.

Onder neurologische aandoeningen verstaan wij onder andere:

 • Parkinson
 • CVA (herseninfarct/ hersenbloeding)
 • Dwarslaesie
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Multiple Sclerose (MS)
 • ALS

Fysiotherapeutische doelen van de neurorevalidatie kunnen onder andere zijn:

 • Het (zo lang mogelijk) behouden van lichamelijke functies om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.
 • Het herleren van bepaalde functies die verloren zijn gegaan voor zover dit mogelijk is binnen het betreffende neurologische beeld.
 • Het aanleren van compensatie strategieën/ middelen om zolang mogelijk onafhankelijk te blijven

Onze aanspreekpunt voor de neurorevalidatie is Lucas Koester. Lucas is sinds 2021 Master of Science Neurorevalidatie en Innovatie. Door deze interdisciplinaire master is Lucas onder andere bekwaam om een multidisciplinair behandelplan op te stellen en de zorg rondom de neurorevalidatie te innoveren en te managen. Tevens is Lucas door deze master op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en methoden van neurologische revalidatie.

Omdat praktijk DEEN. op 2 locaties in Heemstede gevestigd is, is de praktijk altijd goed bereikbaar vanuit onder andere Haarlem, Aerdenhout, Bennebroek, Zandvoort en Hillegom.

Voor vragen en informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een chronische neurologische aandoening die kan zorgen voor ernstig invaliderende motorische en niet-motorische symptomen zoalstremor (trillen), loop en beweegstoornissenbalansstoornissen en psychische – en cognitieve stoornissen 

Door de complexiteit van deze klachten zijn personen met de ziekte van Parkinson gebaat bij een intensieve multidisciplinaire behandeling. Bij Praktijk DEEN werken we dan ook nauw samen met ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, GZ-psychologenhuisartsen en parkinsonverpleegkundigen 

Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson kan onder andere ingezet worden voor het behandelen van: 

 • Loopproblematiek; 
 • Balansproblemen; 
 • Freezing; 
 • Verminderde kracht/ conditie; 
 • Pijn; 
 • Vallen. 

Lucas is aangesloten bij het ParkinsonNet. Hij kan samen met u kijken naar uw specifieke situatie en kan een multidisciplinair behandelplan op maat maken. 

Een Cerebro Vasculair Accident (CVA) kan een leven drastisch veranderen. 

Een CVA kan zowel een hersenbloeding als een herseninfarct zijn en wordt vaak een beroerte genoemd. Bij een hersenbloeding is een vat in de hersenen beschadigd geraakt waardoor er bloed de hersenen in stroomt en bepaalde delen “verdrukt”. Bij een herseninfarct is er sprake van een stolsel wat (een deel van) een bloedvat blokkeert. Hierdoor krijgt het achterliggende deel van de hersenen, wat normaliter van bloed wordt voorzien door het betreffende vat, (tijdelijk) geen zuurstof. Hierdoor vindt er schade plaats aan de hersenen welke kunnen resulteren in ernstige lichamelijk en geestelijke klachten.

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een Transcient Ischaemic Attack (TIA). Dit is in principe hetzelfde als een infarct, maar dan zonder blijvende schade, maar kan wel een voorbode zijn van een CVA.

Fysiotherapie bij CVA kan onder ander ingezet worden voor het revalideren, compenseren, herleren of behandelen van:

 • Loopproblematiek 
 • Hemiparese; 
 • Balansproblemen;  
 • Vermoeidheid;  
 • Verminderde kracht; 
 • Pijn;  
 • Vallen. 

Door de complexiteit en diversiteit van de klachten zijn personen die een CVA hebben doorgemaakt gebaat bij een intensieve multidisciplinaire behandeling. Bij Praktijk DEEN. werken de therapeuten dan ook nauw samen met andere disciplines zoals ergotherepeuten, diëtisten, logopedisten, GZ-psychologen, huisartsen en neurologen.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bestaat uit zowel traumatisch, als niet-traumatisch hersenletsel.

Traumatisch hersenletsel vindt vaak plaats door een ongeval of val.

Niet traumatisch hersenletsel kan meerdere oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld een CVA, infectie, tumor, zuurstofgebrek of epilepsie.

De gevolgen van zowel traumatisch –  als niet-traumatisch hersenletsel kunnen ernstig invaliderend zijn. Vaak is er zowel sprake van zichtbare als niet zichtbare symptomen.

Fysiotherapie bij NAH kan onder ander ingezet worden voor het revalideren, compenseren, herleren of behandelen van:

 • Loopproblematiek 
 • Hemiparese; 
 • Balansproblemen;  
 • Vermoeidheid;  
 • Verminderde kracht; 
 • Dubbeltaken;
 • Pijn;  
 • Vallen. 

Door de complexiteit en diversiteit van de klachten zijn personen die NAH hebben gebaat bij een intensieve multidisciplinaire behandeling. Bij Praktijk DEEN. werken de therapeuten dan ook nauw samen met andere disciplines zoals ergotherepeuten, diëtisten, logopedisten, GZ-psychologen, huisartsen en neurologen.

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. In dit systeem zijn de zenuwen omhuld door een beschermende isolatielaag genaamd myeline. Om nog onbekende reden ontstaan er bij MS ontstekingen gericht tegen de myeline.

Dit leidt tot verminderde functionaliteit van de zenuwen, wat resulteert in klachten zoals bijvoorbeeld loop- en balansproblematiek. De ontstekingen bij MS komen en gaan, waardoor ook de klachten komen en gaan. Soms zijn de ontstekingen zo hevig dat de zenuwen gedeeltelijk beschadigd blijven waardoor klachten niet meer volledig verdwijnen.|

Multiple sclerose (MS) wordt geclassificeerd in verschillende beloopsvormen op basis van de aanwezigheid van plotselinge verslechteringen (relapses of schubs) en de aanwezigheid van geleidelijke achteruitgang in het functioneren (progressie). Bij MS worden de volgende onderscheidende vormen gemaakt:

 

 1. Relapse-remitting MS (RRMS): RRMS is de meest voorkomende vorm van MS. Bij deze vorm wisselen periodes van aanvallen en herstel elkaar af. De aanvallen worden ook wel schubs, terugvallen of exacerbaties genoemd. Na verloop van tijd nemen deze schubs af.
 2. Relapsing- progressieve MS (PRMS): PRMS is een combinatie van relapsing-remitting MS en primair progressieve MS. Bij PRMS gaat men vanaf het begin achteruit, vergelijkbaar met primair progressieve MS, terwijl men ook nog steeds aanvallen of schubs ervaart, zoals bij relapsing-remitting MS.
 3. Secundair progressieve MS (SPMS): SPMS treedt op bij mensen die eerst gediagnosticeerd zijn met RRMS. Na verloop van tijd wordt het steeds moeilijker om de schade die ontstekingen aan de myeline veroorzaken te herstellen. Hierdoor treedt er minder herstel op na een schub en kan er zelfs een geleidelijke achteruitgang optreden, met meer aanvallen en aanhoudende symptomen. We spreken dan dus niet meer van RRMS maar van SPMS.
 4. Primair progressieve MS (PPMS) : Bij de primair progressieve vorm van MS verergeren klachten geleidelijk. Er is geen sprake van aanvallen en herstel. Deze vorm van MS komt vooral voor bij mensen die op latere leeftijd de diagnose MS krijgen.

Fysiotherapie bij MS kan onder andere ingezet worden voor het behandelen van: 

 • Loopproblematiek  
 • Balansproblematiek  
 • Conditie opbouwen/ onderhouden   
 • Spierkracht opbouwen/ onderhouden   
 • Mobiliteit onderhouden
 • Zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen   
 • Vermoeidheid 

Door de complexiteit van deze klachten zijn personen met MS gebaat bij een intensieve multidisciplinaire behandeling. Bij Praktijk DEEN werken we dan ook nauw samen met ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, GZ-psychologen, huisartsen en MS-verpleegkundigen.    

 

Noor Dorreboom is gecertificeerd MS-therapeut en is ook aangesloten bij het MS-netwerk Haarlemmermeer Kennemerland Zuid 

Tekst volgt later

Tekst volgt later

De vergoeding

Neurorevalidatie therapie valt onder de reguliere fysiotherapie en wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar als u hiervoor aanvullend verzekerd bent. In sommige gevallen wordt de revalidatie zelfs vergoed door de basisverzekering. Omdat wij onder andere aangesloten zijn bij het ParkinsonNet worden alle behandelingen voor de ziekte van Parkinson vergoed. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op. Praktijk DEEN. heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Controleer bij uw verzekering of fysiotherapie in uw pakket zit.

Onze Fysiotherapeuten

Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut, MSc Manueel Therapeut
Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut, MSc. Neurorevalidatie & Innovatie, Management
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut